Vilniaus ,,Atžalyno” mokykla-darželis

                      

Vilniaus ,,Atžalyno“  mokyklos istorija

1993-1998-2010

 

      Vilniaus miesto valdybos 1993-04-15 potvarkiu Nr. 649 v iki 1993 m. birželio 1 d. likviduojamas 11-asis vaikų lopšelis-darželis (Genių g. 25) ir naujiems mokslo metams šiose patalpose įsteigiama 8-oji pradžios mokykla (Vilniaus miesto meras V. Jasulaitis).

     Vilniaus miesto tarybos 1996-12-20 sprendimu Nr. 198 8-ajai pradinei mokyklai suteikiamas pavadinimas ,,Atžalyno“ (meras Alis Vidūnas).

      Vilniaus miesto tarybos 1998-03-18 sprendimu Nr. 147 ,,Atžalyno“ pradinė mokykla rusų dėstomąja kalba reorganizuojama į ,,Atžalyno“ pradinę mokyklą lietuvių dėstomąja kalba, perkeliant į ją dalį Naujosios Vilnios vidurinės mokyklos lietuvių dėstomąja kalba 1-4 klasių komplektų (meras Rolandas Paksas).

 

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos 1998-05-28 raštu Nr. 24-08-1466 Vilniaus ,,Atžalyno“ pradinei mokyklai leidžiama taikyti mokymo planų lengvatas, teikiamas Rytų Lietuvos lietuvių mokykloms (ministras Kornelijus Platelis).

 

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos 2002-06-20 raštu Nr. 24-03-5953 mokyklai leidžiama taikyti ugdymo planų lengvatas, teikiamas Rytų Lietuvos lietuvių mokykloms: per lietuvių kalbos pamokas klasės dalijamos į grupes (ministras Algirdas Monkevičius).

 

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2003-02-19 įsakymu Nr. 217 ,,Dėl specifinių kalbinių poreikių regionų mokyklų tvirtinimo“ Vilniaus ,,Atžalyno“ pradinė mokykla įtraukiama į specifinių kalbinių poreikių regionų mokyklų sąrašą (ministras Algirdas Monkevičius).

 

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2008-09-23 įsakymu Nr. ISAK – 2633 mokykla įtraukta į sąrašą ,,Dėl mokyklų, įgyvendinančių pradinio ugdymo programas, kuriose klasė lietuvių kalbai (gimtajai) mokyti gali būti dalijama į grupes, ir mokyklų, įgyvendinančių pagrindinio ugdymo programas, kuriose klasė lietuvių kalbai (gimtajai) mokyti gali būti dalijama į grupes, sąrašų patvirtinimo“ (ministras Algirdas Monkevičius).

 

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2009-09-18 įsakymu Nr. ISAK – 1861 mokykla įtraukta į sąrašą ,,Dėl mokyklų, įgyvendinančių pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, kuriose klasės lietuvių kalbai (gimtajai) mokyti gali būti dalijamos į grupes, sąrašų patvirtinimo“ (ministras Gintaras Steponavičius).

 

Direktorė – Žaneta Budrienė (nuo 1993 m. birželio 21 d.), edukologijos magistrė

Direktorės pavaduotoja ugdymui – Aušra Mačiulienė (nuo 2009 m. rugsėjo 1 d.)

Direktorės pavaduotoja ūkiui – Kristina Šukštul (nuo 1994 m. rugsėjo 1 d.)

 

Klasės, mokiniai ir mokytojai:

1998-1999 m. m. - 14 klasių komplektų, 348 mokiniai, dvi pamainos; 21 mokytoja

1999-2000 m. m. - 17 klasių komplektų, 405 mokiniai, dvi pamainos; 28 mokyt.

2000-2001 m. m. - 17 klasių komplektų, 404 mokiniai, dvi pamainos; 23 mokyt.

2001-2002 m. m. - 16 klasių komplektų, 401 mokinys, dvi pamainos; 20 mokytojų

2002-2003 m. m. - 16 klasių komplektų, 378 mokiniai, dvi pamainos; 20 mokytojų

2003-2004 m. m. - 15 klasių komplektų, 350 mokinių, dvi pamainos; 22 mokyt.

2004-2005 m. m. - 14 klasių komplektų, 316 mokinių, dvi pamainos; 20 mokytojų

2005-2006 m. m. - 13 klasių komplektų, 301 mokinys; 20 mokytojų

2006-2007 m. m. - 12 klasių komplektų, 274 mokiniai; 17 mokytojų

2007-2008 m. m. - 12 klasių komplektų, 279 mokiniai; 18 mokytojų

2008-2009 m. m. - 12 klasių komplektų, 272 mokiniai; 17 mokytojų

2009-2010 m. m. - 11 klasių komplektų, 242 mokiniai; 15 mokytojų

2010-2011 m. m. - 10 klasių komplektų, 221 mokinys; 14 mokytojų

 

Mūsų mokytojai:

Metodininkai:

 1. Jolita Balsevičienė

 2. Aušra Mačiulienė

 3. Genovaitė Petravičienė

 4. Rima Rutkauskienė

Vyresnieji mokytojai:

 1. Inga Baublienė

 2. Žaneta Budrienė

 3. Violeta Janulionienė

 4. Violeta Mickūnienė

 5. Venta Mikelėnienė

 6. Svetlana Paknienė

 7. Vida Petronytė-Remeikienė

 8. Danguolė Revinskienė

 9. Raimonda Tūskienė

 10. Laima Zubkienė

 Mokytojai:

 1. Violeta Bernotaitė

 2. Ramunė Kerulytė

 

 Logopedė: Rasa Saulienė, religijos mokslų magistrė

 Psichologė: Božena Ragelienė, psichologijos magistrė

 Bibliotekininkė: Lilija Kliukauskienė

 Raštinės vedėja: Ina Beliačic

 

1998 – 2010 metais Vilniaus ,,Atžalyno“ pradinę mokyklą baigė 929 mokiniai.

 

Mokyklos laimėjimai:

 

 II vieta ,,Šviesoforo“ varžybose, 1999

 

 I vieta ,,Šviesoforo“ varžybose, 2000

 IV vieta Lietuvos moksleivių konkurse ,,Saugokime jaunas gyvybes keliuose“, 2000

 

 II vieta ,,Šviesoforo“ varžybose, 2002

 

Šventinio Vilniaus miesto aplinkos konkurso ,,Kalėdos sostinėje 2003“ nugalėtojai

II vieta Naujosios Vilnios moksleivių kvadrato varžybose, 2003

II vieta konkurse ,,Bičiulis žalia uniforma“, 2003

 

Respublikinio fotografijos konkurso ,,Mokykla mano akimis“ laureatai, 2004

I vieta ,,Šviesoforo“ varžybose, 2004

III vieta Lietuvos moksleivių konkurse ,,Saugokime jaunas gyvybes keliuose“, 2004

I vieta konkurse ,,Bičiulis žalia uniforma“, 2004

I vieta Naujosios Vilnios moksleivių kvadrato varžybose, 2004

II vieta Vilniaus miesto 56-ųjų moksleivių sporto žaidynių kvadrato varžybose, 2004

IV vieta Vilniaus 4-ųjų klasių matematikos olimpiadoje, 2004

 

II vieta varžybose ,,Linksmieji startai“, 2005

II vieta varžybose ,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs“, 2005

II vieta ,,Šviesoforo“ varžybose, 2005

 

I vieta ,,Šviesoforo“ varžybose, 2006

I vieta konkurse ,,Mes – policijos bičiuliai“, 2006

 

II vieta Naujosios Vilnios moksleivių kvadrato varžybose, 2007

 

I vieta ,,Šviesoforo“ varžybose, 2008

Sidabrinės Kengūros diplomai - 2 (anglų kalba), 2008

III vieta regioniniame skaitovų konkurse, 2008

 

I vieta ,,Šviesoforo“ varžybose (miesto), 2009

I vieta ,,Šviesoforo“ varžybose (zoninėse), 2009

II vieta ,,Šviesoforo“ varžybose (finalinėse), 2009

I vieta varžybose ,,Būk saugus ir sumanus“, 2009

II vieta konkurse ,,Mes – policijos bičiuliai“, 2009

Auksinės Kengūros diplomai – 2 (anglų kalba), 2009

Sidabrinės Kengūros diplomai - 3 (anglų kalba), 2009

Oranžinės Kengūros diplomai - 2 (anglų kalba), 2009

Oranžinės Kengūros diplomai - 1 (lietuvių kalba), 2009

 

I, II ir III vietos Naujosios Vilnios seniūnijos mokyklų 4 klasių mokinių anglų kalbos olimpiadoje, 2010

Auksinės Kengūros diplomai – 1 (anglų kalba), 2010

Sidabrinės Kengūros diplomai - 4 (anglų kalba), 2010

Oranžinės Kengūros diplomai - 6 (lietuvių kalba), 2010

Tarptautinio vertimų ir iliustracijų projekto ,,Tavo žvilgsnis“ nugalėtojai – 5 mokiniai, 2010

 

Vykdomi vaikų vasaros poilsio projektas ,,Atžalėlė“, programa būsimiesiems pirmokams ,,Gerumo mokyklėlė“.

Tarptautinės vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programos ,,Zipio draugai“ dalyviai.

Tarptautinės, mažinančios vaikų agresyvų elgesį, padedančios vaikams pasiekti sėkmę moksle bei gyvenime, programos ,,Second Step“ (Antrasis žingsnis) dalyviai.

Pilietinės akcijos ,,Atmintis gyva, nes liudija“ dalyviai.

Akcijos ,,Darom 2009-2010“ dalyviai.

Regioninio meno ir amatų festivalio ,,Vieversėlis“ dalyviai ir laureatai.

 

Projektinių darbų pristatymas konkursams ir jų vykdymo finansavimas:

2005

Stovykla ,,Atžalėlė“ – 3000 Lt

Stovykla ,,Man žemėje smagu, nes saugiai gyvenu“ – 5700 Lt

Pirminės narkomanijos prevencijos programa ,,Ruošiamės gyvenimui“ – 2000 Lt

Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programa – 1000 Lt

2006

Stovykla ,,Atžalėlė“ – 3000 Lt

Vaikų socializacijos programa ,,Draugaukime“ –3000 Lt

2007

Stovykla ,,Atžalėlė“ – 5000 Lt

Vaikų socializacijos programa ,,Draugaukime“ –3000 Lt

2008

Stovykla ,,Atžalėlė“ – 3600 Lt

Projektas ,,Liaudies kūryba – universali vaikų ugdymo priemonė“  –2400 Lt

2010

Visuomenės sveikatos programa ,,Sveikame kūne – sveika siela“ – 5000 Lt

 

 

Bendradarbiavimas:

        Mokykla bendrauja ir bendradarbiauja su Vilniaus lopšeliais-darželiais ,,Saulėtekis“, ,,Vilnelė“, ,,Coliukė“ ir ,,Paslaptis“, Vilniaus Barboros Radvilaitės pagrindine mokykla, Vilniaus ,,Laisvės“ gimnazija, Naujosios Vilnios muzikos mokykla, Vilniaus saugaus eismo mokykla, asociacija vaikų ir jaunimo dienos centru ,,Mūsų nameliai“, Naujosios Vilnios kultūros centru, Naujosios Vilnios seniūnija, Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetu, 4-uoju policijos komisariatu, Lietuvos kariuomenės generolo A. Ramanausko kovinio rengimo centru, Vilniaus tradicinių kovos menų klubu ,,Niat-Nam“, Kyokushin karate sporto klubu BUDORA.