Vilniaus ,,Atžalyno” mokykla-darželis

                      

MISIJA:

 

Vykdyti kokybišką priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programą Vilniaus Naujosios Vilnios mikrorajono bendruomenei.

Padėti jaunam žmogui tapti Europos Sąjungos visaverčiu piliečiu puoselėjant lietuvių kalbą daugiakultūrinėje, daugiakalbėje terpėje.

Įgyti šiuolaikines kompetencijas pasitelkus naujas technologijas ir metodus, leidžiančius sėkmingai gyventi ir veikti.

 

VIZIJA:

 

Mokykla inovatyvi, efektyviai vykdanti savo misiją. Atvira kaitai, nuolat besimokanti

ir tobulėjanti. Mokykloje dirba kompetentingi mokytojai, moderni ugdymo(si) aplinka.

 

FILOSOFIJA:

Šiandien auginti ateities žmogų.

 

PRIORITETAI:

 

Poreikis tobulėti.

Atvirumas kaitai, ieškojimams, naujoms idėjoms.

Atsakomybė už savo veiksmus.

Mokinių, mokytojų, tėvų, bendruomenės partnerystė.

 

STRATEGINIAI TIKSLAI

 

Išmokyti vaiką atlikti tam tikrą veiklą remiantis įgytų žinių, įgūdžių, gebėjimų, vertybinių nuostatų visuma daugiakultūrinėje, daugiakalbėje terpėje.

Sukurti modernią ir saugią mokyklos ugdymo(si) aplinką.