Mokyklos darbuotojų vidutinis mėnesinis  darbo užmokestis neatskaičiavus mokesčių

Duomenis tvarko:

Edvardas Misevičius

Vilniaus ,,Atžalyno" mokyklos-darželio inžinierius
Adresas Genių g. 25, LT-11217 Vilnius
Tel. (8 5) 267 19 34

El. paštas rastine@atzalyno.vilnius.lm.lt

Pareigybės pavadinimas

2015 metai

2016 metai

I ketv.

· Tarnautojai ugdymo įstaigose

Mokytojas

   673.14

653.90

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

569.43

607.80

Auklėtojas

453.69

567.00

Pagalbos mokiniui/vaikui specialistai (psichologas, logopedas, mokytojo padėjėjas, dietistas)

221.01

226.10

· Ugdymo aprūpinimo darbuotojai

Pastatų priežiūros darbininkai (elektrikas, IKT inžinierius, santechnikas, stalius)

211.34

236.25

Auklėtojo padėjėjas

287.50

350.00

Valytojas

260.42

291.67

Budintis (sargas, kiemsargis)

298.00

315.00