Vilniaus ,,Atžalyno” mokykla-darželis

                      

MOKYKLOS VIDAUS TAISYKLĖS

 

I.

 

1. Mokyklos mokslo metų pradžia – rugsėjo 1 d., pabaiga – gegužės  31 d.

2. Mokslo metai skirstomi pusmečiais:

         pirmas pusmetis: rugsėjo 1 d. – sausio 15 d.

         antras pusmetis:  sausio   16 d. – gegužės  31 d.

3. Mokiniams skiriamos atostogos:

           Rudens                       - spalio   26 d.  –  spalio  30 d.

 Papildomos              - lapkričio 2 d.  –  lapkričio 3 d.

           Žiemos (Kalėdų)       - gruodžio 28 d.  –  sausio 8 d.

           Papildomos                 - vasario 15 d.  –  vasario19 d.

           Pavasario (Velykų)   - kovo    21 d.  –  kovo 25 d.

 Papildomos               - kovo    29 d.  –  balandžio 1 d.

           Vasaros                       - birželio    1 d.  –  rugpjūčio    31 d.

 

 

SKAMBUČIŲ TVARKARAŠTIS

II.

 

1 pamoka            8.00 -   8.45                              5 pamoka        12.00 - 12.45

2 pamoka           8.55 -   9.40                               6 pamoka         12.55 - 13.40

3 pamoka           9.50 - 10.35                               7 pamoka         13.50 - 14.35

4 pamoka           10.55 - 11.40                            

                                  

                                                                     

 

MOKINIŲ VIDAUS TAISYKLĖS

III.

 

· Gerbk mokytoją ir jo darbą; būk atidus ir aktyvus per pamokas.

· Būk mandagus su mokytojais, draugais, mokyklos darbuotojais ir svečiais.

· Laiku ateik į pamokas.

· Visada turėk reikiamas mokymo priemones.

· Tausok mokyklos turtą.

· Netriukšmauk ir nebėgiok per pertraukas.

· Dalyvauk savo klasės, mokyklos darbe, gyvenime.

· Stenkis ne tik atjausti, bet ir padėti.

· Laikykis eismo taisyklių.                                         

· Klausyk tėvų, padėk jiems namie.

 

Vidaus darbo tvarkos taisyklės